Pogoji poslovanja

Podjetje Mega d.o.o. upravlja spletno trgovino Mega in je ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju tudi »ponudnik«). Ob registraciji v spletno trgovino Mega obiskovalec pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte, ter geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Uporabnikovo geslo je znano le uporabniku in je zasebno. Uporabnike naprošamo, da v njegovem imenu in z njegovim geslom nastopa le on oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje v njegovem imenu.

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine Mega so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2), s priporočili GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine Mega, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in uporabnikom. 

Podjetje Mega d.o.o. kot ponudnik in prodajalec in uporabnik kot kupec medsebojne obveznosti v zvezi z elektronskim nakupom v spletni trgovini Mega urejata z naslednjimi splošnimi pogoji. 

Cene

Cene so v eurih, navedene so brez DDV.

Cena navedena ob posameznem artiklu ne vključuje DDV in stroškov pošiljanja.

Ponudnik krije stroške pakiranja in embalaže.

Ponudnik si pridržuje pravico do spreminjanja cen. Veljavna je tista cena, ki je objavljena na dan naročila t.j. na dan zaključka in oddaje naročila.

Dostava in stroški dostave

Predvideni rok odpreme – je rok odpreme blaga iz skladišča v Kopru izračunan na podlagi trenutnih zalog in povprečnih rokov dobave s strani dobavitelja. 

S predvidenim rokom odpreme opreriramo pred potrditvijo naročila s strani ponudnika

Rok odpreme – je predviden rok v katerem bo ponudnik naročeno blago, ki je v predvideni zalogi, odpremil iz skladišča. V kolikor blago ni na zalogi v skladišču v trenutku potrditve naročila, veljajo predvideni roki odpreme na potrditvi naročila.

Predvideni roki odpreme in roki odpreme se lahko razlikujejo v primeru, da mine dalj časa med izračunom teh rokov in potrditvijo naročila, oziroma v primeru večjega zanimanja za določene proizvode.

Dostava naročenega blaga se izvaja preko različnih ponudnikov paketne distribucije, ki blago dostavijo do kupca v vse kraje v Sloveniji. Prevoznika paketne distribucije izbere ponudnik, ki ima pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil bolj učinkovito. 

Postopek nakupa preko spletne trgovine Mega

Uporabniku so na spletni strani ponudnika vselej dostopni izčrpni podatki o statusu in vsebini naročila. V rubriki Profil lahko uporabnik pregleduje oddana naročila in jih spremeni ali prekliče, v kolikor mu njegove pravice in status naročila to še dovoljuje.

Postopek nakupa se odvije v treh korakih: 

1. korak: Pregled košarice

V tem koraku naročnik pregleda košarico, če vsebuje vse izdelke v pravilnih količinah, kot jih želi naročiti. V tem koraku lahko briše pozicije, na posameznih pozicijah spreminja količine in vpiše promocijsko kodo za popust, v kolikor jo ima. Vsebino košarice si uporabnik lahko shrani ali natisne pdf dokument. 

Uporabnik lahko zapusti košarico in nadaljuje s pregledovanjem in naročanjem. Izdelki in količine, ki so že bile vnešene v nakupovalni košarici, bodo ostali nespremenjeni.

Ko si uporabnik uredi košarico, preide v naslednji korak nakupa s pomočjo gumba »Naprej na vnos podatkov o kupcu«. Vsebino košarice lahko v vsakem koraku nakupa, vse do zaključka naročila, uporabnik spreminja. V vsakem koraku se je mogoče vrniti nazaj.

2. korak: Podatki za nakup

V tem koraku naročnik izbere način dostave in način plačila.

Kupec lahko izbira med naslednjimi načini dostave:

  • Osebni prevzem
  • Paketna dostava

Kupec lahko izbira med naslednjimi načini plačila:

  • Plačilo po predračunu
  • Plačilo po računu z odlogom plačila (le za stranke s sklenjeno pogodbo oz. dogovorom o odlogu plačila)

3. korak: Potrditev nakupa

V tem koraku naročnik še enkrat pregleda vsebino košarice, vnešene podatke in vnešene načine izvršitve naročila. Z gumbom “Oddaj naročilo”, bo naročilo zaključeno in s tem se naročnik strinja s plačilom.

Obdelava naročil v podjetju Mega

Osebje v podjetju Mega bo z aktivnostmi potrebnimi za izvedbo prejetih naročil pričela takoj po prejemu ustrezno oddanega naročila (prejem nakazila/prejem plačila). 

Odprema blaga 

Podjetje Mega bo v času odpremnih rokov iz potrditve naročil, blago pripravilo in odposlalo na izbrani naslov dostave in o tem po elektronski pošti obvestilo kupca. Ponudnik v omenjenem elektronskem sporočilu pouči kupca tudi o politiki vračila blaga, kam se lahko obrne v primeru zamude pri dostavi in kam se lahko obrne v primeru pritožbe. V kolikor določenega blaga v času potrditve naročila ne bo na zalogi v skladišču Koper, tako da bo dobava delna, bo blagu in dobavnici priložen seznam odprtih postavk z odpremnimi roki. O odposlani pošiljki, v primeru poštne dostave na naslov, o pripravljeni pošiljki za prevzem v skladišču Koper, bo uporabnik obveščen preko elektronske pošte. Osebni prevzem se lahko izvrši s potrditvijo naročila, ki jo boste po elektronski pošti prejeli po verifikaciji naročila ter z osebnim dokumentom.

Osebni prevzem v Kopru: Kupec lahko naročeno blago prevzame osebnov skladišču v Kopru, Pošiljka bo v trgovini pripravljena v enem do dva dni po odpremnih rokih, navedenih na potrditvi naročila. 

Poštna dostava: Naročeno blago bomo kupcu dostavili na izbrani naslov preko dostavne službe. V kolikor ima kupec v svojem profilu že vnešenih več naslovov, lahko izbira med njimi, lahko pa v tem koraku tudi doda povsem nov željeni naslov dostave. Izdelki, ki so v času potrditve naročila na zalogi, bodo odposlani v roku 24 ur od prejetega nakazila/oddanega naročila. 

Plačila in plačilni pogoji

Naročila, računi in odprte postavke so v elektronski obliki shranjeni na strežniku ponudnika in kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu na spletni strani Mega (Profil).

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila: 

  • Plačilo po predračunu
    Po oddaji predračuna bo kupec preko elektronske pošte prejel predračun z vsemi podatki za plačilo v PDF obliki. Znesek predračuna lahko poravna s pomočjo nakazila na TRR račun podjetja Mega d.o.o. številka SI56 1010 0000 0048 398, ki je odprt pri Intesa Sanpaolo bank d.d.
  • Plačilo po računu z odlogom plačila
    V kolikor ima uporabnik s podjetjem Mega dogovorjene posebne pogoje (plačilo na valuto), uporabnik zaključi nakup z izbiro „Po računu z odlogom plačila“. Kupljeno blago do plačila ostaja v lasti podjetja Mega d.o.o. V primeru zamude s plačilom ima Mega d.o.o. pravico, da kupcu zaračuna zakonske zamudne obresti, ki jih je kupec dolžan plačati v 8 dneh od datuma izdaje. V primeru zamujanja plačil, si Mega d.o.o. pridržuje pravico do zaustavitve dobav.   

Reklamacije in garancije

Stvarne napake

Ponudnik mora kupcu izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne in pravne napake svoje izpolnitve. Napaka je stvarna, če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana, če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane, če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Potrošniki

Kupec uveljavlja svoje pravice tako da o napaki obvesti prodajalca v roku 8 dni od prejema blaga. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o napaki kupec ponudniku sporoči osebno, preko elektronske pošte ali ga pošlje na naslov Mega d.o.o., Sermin 71e, 6000 Koper, zaželjeno na predloženem obrazcu Reklamacija. Obrazec Reklamacija kupec najde v spletni trgovini Mega ali ga prejme na zahtevo pri ponudniku preko e-pošte [email protected] ali telefona 05 64 01 460. 

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine garancijski rok proizvajalcev, odkar je bila stvar izročena. Garancijski roki so skladni z zakonodajo o osebni varovalni opremi in trgovinskimi uzancami in določeni s strani proizvajalcev izdelkov. 

Kupec, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki in je reklamacija upravičena in potrjena s strani ponudnika ima pravico od prodajalca zahtevati, da odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali vrne plačani znesek.

V kolikor pri kupcu prejeta količina odstopa od količine na dobavnici in računu, je dolžan pisno obvestiti osebje v podjetju Mega d.o.o. takoj ob prejemu blaga, najkasneje pa naslednji delovni dan.

Ponudnik, podjetje Mega d.o.o., mora ob sprejemu reklamacije, če napaka ni sporna, čimprej, oziroma najpozneje v roku osmih dni, ugoditi zahtevi kupca, v nasprotnem primeru pa v enakem roku kupcu odgovoriti na zahtevo.

Podjetje Mega d.o.o. svojim kupcem ne obljublja garancije, saj garancija za proizvode, ki so predmet prodaje podjetja Mega d.o.o., ni obvezna. 

Zbiranje osebnih podatkov 

Z izpolnitvijo obrazca kupec dovoljuje, da podjetje Mega kot upravljalec zbirke osebnih podatkov vse posredovane podatke in podatke o vsebini nakupov obdeluje, hrani in posredouje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Osebni podatek je informacija, ki vas identificira: vaše ime, priimek, telefon, elektronski ali navadni naslov. Poleg podatkov, ki jih kupec vnese ob izpolnitvi pristopnega obrazca, se zbirajo tudi naslednji podatki o nakupu: naziv artikla, količina artikla, enota mere, šifra artikla, cena na enoto mere. 

Mega d.o.o. zbira vaše podatke v primeru izvedbe spletnega nakupa, nakupa na podagi zahteve poslane na sedež podjetja, naročila kuponov, e-kuponov ter naročilu na e-novice, ostale e-publikacije, v primeru ankentiranja, nagradnih iger in podobnih aktivnosti. Osebni podatki, ki so pridobljeni preko spletne strani www.mega-zascita.si za namen izvedbe spletnega nakupa, se uporabljajo izključno za potrebe izvedbe in dostave naročila, razen če ni uporabnik spletne strani posebej privolil v kakšno drugačno obliko uporabe posredovanih podatkov (naročilo kuponov ali e-kuponov, naročila na e-novice), ki se lahko uporabljajo za drugačne namene.

S podanim soglasjem uporabnik dovoljuje podjetju Mega d.o.o., da kot upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje zbrane osebne podatke za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva, obveščanju uporabnikov o storitvah spletne tregovine www.mega-zascita.si in podjetja Mega d.o.o., ter povezanih oseb in za druge oblike uporabe posredovanih podatkov, v katere uporabnik spletne strani posebej privoli.

Varovanje osebnih podatkov 

Obvezujemo se, da bodo osebni podatki, pridobljeni preko spletnega mesta ali na drug, zgoraj opisan način, v celoti ostali hranjeni, varovani in obdelovani s strani podjetja Mega d.o.o. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bo upravljavec spletnega mesta ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in v skladu z evropsko zakonodajo (direktive EU 95/46/EC, 2002/58/EC in sporazumi ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189). 

Uporabnik z izpolnitvijo obrazca in s sprejetjem teh splošnih pogojev tudi potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v skladu z določbami ZVOP-1.

Vaši podatki so ustrezno zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem s strani tretjih oseb. 

Spremembe splošnih pogojev poslovanja

Podjetje Mega lahko v vsakem trenutku spremeni splošne pogoje poslovanja, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti.

O spremembi splošnih pogojev poslovanja mora podjetje Mega d.o.o. uporabnika na primeren način obvestiti. Za primeren način se šteje objava na spletni strani www.mega-zascita.si. 

Odveza odgovornosti

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu, pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla. 

Podjetje Mega d.o.o. ni odgovorno za morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij prav tako pa tudi ne za primere, da dostop in uporaba informacij na teh spletnih straneh ni mogoča.

Čeprav se ponudnik trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka. Prepovedano je kopiranje besedila in slik brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Mega d.o.o.

Pritožbe in spori

Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba se pošlje pisno na sedež podjetja, Mega d.o.o., Sermin 71e, 6000 Koper. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. 

Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka. 

Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost spora kupca, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da kupec ne sproži spora pred sodiščem. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, je pristojno Okrožno sodišče v Kopru.