Standardi za rokavice

Vse rokavice, ki so v našem prodajnem programu so izdelane po standardu SIST EN 420, ki določa osnovne parametre kot so: velikosti, ročnost, zahteve glede neškodljivosti materialov, označevanje...

Rokavice za posamezna tveganja urejejo sledeči standardi:

  SIST EN 388: Mehanska tveganja
 1. obraba z drgnenjem (0-4)
 2. odpornost na prerezanje (0-5)
 3. odpornost na trganje (0-4)
 4. odpornost na prebadanje (0-4)
  SIST EN 388: Prerezanje z udarcem
Test z rezilom teže 1050g, ki se spusti na testni vzorec z višine 150 mm.
  SIST EN 388: Antistatičnost
Vrednost upora površine je med 106 in 109 Ohmov
  SIST EN 511: Zaščita pred nizkimi temperaturami
 1. Zaščita pred prevajanjem nizke temperature
 2. Zaščita pri stiku z nizko temperaturo
 3. Neprepustnost za vodo - vrednost 1 = neprepustna za najmanj 30 min.
  SIST EN 407: Zaščita pred vročino in/ali ognjem
 1. časovna odpornost na vročino in/ali ogenj (0-4)
 2. odpornost na stik z vročim predmetom v oC (0-4)
 3. odpornost na prevajanje vročine (0-4)
 4. odpornost na IR sevanje (0-4)
 5. odpornost na manjša zlitja tekoče kovine
 6. odpornost na večja zlitja tekoče kovine
  SIST EN 421: Zaščita pred ionizirajočim sevanjem in/ali radioaktivno kontaminacijo
Rokavica mora biti vodotesna ter testirana glede na specifičnost uporabe.
  SIST EN 374-2: Zaščita pred mikrobioloko kontaminacijo
Rokavica mora biti vodotesna ter neprepustna za zrak.
  SIST EN 374: Zaščita pri delih s kemikalijami
Rokavica mora biti vodotesna ter neprepustna za zrak. Pri testiranjih se ugotavlja vrednost in čas pronicanja posameznih kemikalij skozi material iz katerega je izdelana rokavica. Naša prodajno/tehnična služba vam bo s pomočjo baze podatkov o pronicanju za preko 4.500 kemikalij, pomagala pri izbiri ustrezne zaščitne rokavice.
  Osebna varovalna oprema mora biti oznaena z znakom ŇCEÓ, ki pomeni skladnost izdelka z direktivo evropske gospodarske skupnosti 89/686/EEC. Oznaka se uporablja v kombinaciji z zgoraj navedenimi piktogrami, lahko pa tudi samostojno, v primeru ko gre za OVO za minimalna tveganja (kategorija I).

Standardi

Nazaj