Standardi za zaščito dihal

Z uporabo opreme za zaščito dihal ščitimo dihala, posredno pa tudi ostale notranje organe.

Evropski standardi in oznake za opremo za zaščito dihal so:

 • SIST EN 149:2001: Respiratorji za fini prah in aerosole na vodni osnovi
 • FFP1: do 4x meje poklicnega izpostavljanja
 • FFP2: do 12x meje poklicnega izpostavljanja
 • FFP3: do 50 x meje poklicnega izpostavljanja
  Meje poklicnega izpostavljanja so navedene v navodilih EH40 "Združenja za zdravje in varnost" (Guidance note EH40 from the Health and Safety Executive (HSE))
 • SIST EN 405: Integralne polmaske (s fiksnimi filtri)
 • SIST EN 140: Polmaske z menjalnimi filtri
 • SIST EN 136: Obrazne maske z menjalnimi filtri
 • SIST EN 141: Filtri za pline, hlape, aerosole; lahko kombinirani filtri
 • SIST EN 143: Menjalni filtri za fini prah
 • A1: organski hlapi (vrelišče nad 65oC)
 • A2: organski hlapi (vrelišče pod 65oC)
 • ABE1: organski, anorganski hlapi in plini kislin
 • ABEK1: organski, anorganski hlapi, plini kislin, amonijak in derivati
 • HgP3*: hlapi živega srebra in prah
 • AXP3*: enokomponentna organska topila (vrelišče pod 65oC) in fini prah (uporaba samo v kombinaciji s celoobraznimi maskami)
 • ABEK2P3*: organski, anorganski hlapi, plini kislin, amonijak in derivati ter fini prah (uporaba samo v kombinaciji s celoobraznimi maskami)

* Pred uporabo pokličite našo prodajno-tehnično službo!

Standardi

Nazaj