Standardi za glavo in sluh

Zaščitne čelade, protihrupni čepi, mini glušniki in glušniki morajo biti izdelani po zahtevah sledečih standardov.

Čelade

  • SIST EN 397: Zaščitne čelade (industrija, gradbeništvo...)
  • SIST EN 812: Zaščitne kape (trde kape)
  • SIST EN 443: Gasilske čelade

Zaščita sluha

  • SIST EN 352-1: Zaščitni glušniki
  • SIST EN 352-2: Mini glušniki in čepi
  • SIST EN 352-3: Čeladni glušniki
  • SIST EN 352-4: Elektronski glušniki

Standardi

Nazaj