Standardi za oblačila

Med zaščitna oblačila prištevamo oblačila in skafandre, ki uporabniku nudijo kemično-biološko zaščito (kemikalije, mikroorganizmi, virusi,...) ali zaščito proizvoda (kontrolirani oz.čisti prostori). V prodajnem programu imamo tudi oblačila za zaščito pred visokimi temperaturami ter odsevna (dobro vidna) oblačila.

Glavni standardi, ki urejajo področje zaščitnih oblačil so:

  SIST EN 340: Zaščitna oblačila - splošne zahteve
  SIST EN 369: Kemična zaščitna oblačila - testiranje prepustnosti oblačil za tekoče kemikalije
  SIST EN 1149-1: Antistatična zaščitna oblačila
 

SIST EN 470-1: Zaščitna oblačila za varilce
SIST EN 531: Oblačila za zaščito pred visoko temperaturo:

  1. zaščita pred plamenom
  2. zaščita pred prevajanjem vročine
  3. zaščita pred sevajočo vročino
  4. zaščita pred tekočim aluminijem
  5. zaščita pred tekočim železom
 

SIST EN 471: odsevna oblačila

DuPont-ova razvrstitev kemično-bioloških zaščitnih oblačil:

  TIP 6: Zaščita pred manjšimi zlitji tekočin in pred prahom
  TIP 5: Neprepustno za delce-prah
  TIP 4: Neprepustno za aerosole (spray)
  TIP 3: Neprepustno za tekoče kemikalije
  TIP 2: Neprepustno za hlape
  TIP 1: Plinotesna oblačila

Standardi

Nazaj